Contributie & Lesgeld

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 90,- per jaar, te voldoen per vooruitbetaling en liefst automatische overschrijving. U kunt de wijze daarvan zelf invullen: per jaar € 90,-, per kwartaal € 22,50 of per maand € 7,50.
Als u les krijgt van een van de docenten van onze fanfare bedraagt het lesgeld € 180,- per jaar, eveneens te voldoen per vooruitbetaling en liefst automatische overschrijving. U kunt de wijze daarvan net als bij de contributie zelf invullen: per jaar € 180,-, per kwartaal € 45,- of per maand € 15,-.
Geeft u svp wel even aan bij de penningmeester in welke termijnen u betaalt. De contactgegevens van de penningmeester vindt u onder Contact.
De overboeking svp richten t.a.v. Fanfare Sint Servatius, bankrekening NL90 INGB 0006 2349 18  .