Ere bestuurslid de heer Toon Janssen

IMG_5009 ingezoomdToon Jansen (1941) was 11 jaar (1990 – 2001) lid en voorzitter van ons bestuur geweest. Hij was er op alle repetities, bij alle concerten en bij het uittrekken. Onvermoeibaar, kwam vaak als eerste binnen en was dikwijls als laatste weer weg. Bijna iedereen van ons kent en waardeert hem nog. Hij was mens tussen de mensen en gemakkelijk in de omgang. Inspraak was bij hem vanzelfsprekend.

Niet voor niets werd hij ere bestuurslid en ter ere van zijn 70ste verjaardag kreeg hij van onze fanfare deze plaquette.

Netwerker

Als echte netwerker bracht hij veel relaties in en bouwde die ook op. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten was de opbouw van de groep Ambassadeurs: mensen/bedrijven die de fanfare sponsorden met € 125,- (toen fl 250,-) per jaar. Dat bracht de fanfare de zo hard nodige financiële ruimte om te kunnen groeien; daarvóór was de kas zo goed als leeg.

Tevens bracht hij de fanfare in aanraking met de loterij van de Grote Clubactie (zie www.clubactie.nl).

Maar hij deed veel meer. Hij intensiveerde het contact met de fanfare én zijn buurt Biesland, onder meer door serenades bij buurtbewoners te brengen. Zo gingen we in die tijd spelend langs bij de kinderen die hun eerste communie gedaan hadden.

Bij bijzondere activiteiten van de stad betrok hij ons ook. We herinneren ons nog de opening van de Pieterpad: dit is de bekendste lange-afstand-wandelroute van Nederland (zie www.pieterpad.nl) . Of de opening van het nieuwe gebouw van bouwvereniging Sint Servatius. En zo was er ook de muzikale begeleiding van een eendjesrace op het riviertje de Jeker. Zeker is dat we in de periode van Toon vele optredens hadden.

Dekenaat

Omdat Sint Servaas onze patroonheilige is, maar ook van de stad Maastricht, zorgde Toon voor een hechtere band met het Dekenaat. Vanaf deze tijd spelen we ook jaarlijks in de beroemde Sint Servaaskerk tijdens de pontificale hoogmis in de Sint Servaasweek. Bovendien lopen we in de stadsprocessie dicht bij het borstbeeld van Sint Servatius.

Ook de binding met onze Theresiakerk werd sterk aangehaald.

Werkzaam

Toon werkte onder meer bij de Provincie Limburg en was politiek zeer actief, zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Ook was hij bestuurlijk actief binnen het landelijk CDA en binnen de Vereniging Natuurmonumenten.

IMG_5014 ingezoomdNu woont hij met Josje landelijk in het Belgische Kanne, dicht bij Biesland. Hij is nog regelmatig bij de fanfare, op feesten en concerten en soms loopt hij mee als we uittrekken. Beiden vinden onze fanfare nog altijd een heerlijke gezellige club en ze genieten van onze muziek en onze vereniging.

Toon doet het nu wat rustiger aan. Hij is nog penningmeester van Stichting het Tongerse Hof, die zich inzet voor behoud van de cultuur en beroemde graven van de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg (zie bv http://www.begraafplaats.nl/artikelen_db/95/. Ook is hij penningmeester van Stichting Vrienden van de Tyltylschool de Maasgouw te Maastricht. Landelijk is hij nog actief in de commissie Buitenland van de provincie.

We hopen Toon en Josje nog vaak bij ons te gast te hebben.