Ere bestuurslid de heer Willy Nieste

IMG_6307 defWilly Nieste (1930) is sinds 1975 lid van de fanfare en 32 jaar als penningmeester lid geweest van het bestuur. Door zijn grote verdienste is hij in 2004 ere bestuurslid geworden.

Penningmeester en de kas

Hij werd gevraagd door noonk Jeu Herben om, zijn drie kinderen waren toen al bij de fanfare, bestuurslid te worden. Na 1 jaar werd hij penningmeester. Dat heeft hij gedaan van 1975 tot 2004. Hij nam die taak over van toenmalig bestuurslid dhr. Keijdener.

Hij vond een bijna leeg bankboekje (zo ging dat in die tijd) en de toenmalige contributie van fl. 1,- p.p. per maand zette geen zoden aan de dijk. Wel was er voorzitter dhr. Mart Visser, die bij nood bijsprong. Toen Willy afscheid nam als penningmeester was er wel een gevulde kas. Vooral de Ambassadeurs hebben hierbij een grote rol gespeeld.

Er waren weinig hulpmiddelen voorhanden. De contributie werd cash geïnd, op de contributiekaarten bijgehouden en gestort op een bankboekje. Verder werden inkomsten en uitgaven nauwgezet genoteerd in een handmatig kasboek. Hij gebruikte geen telmachine, nee, nee, alles werd zo geteld. Rapporten werden op de typemachine uitgewerkt.

IMG_6314 trimVele, vele acties heeft hij meegemaakt en aan meegedaan, om die maar kas te kunnen vullen. Verkoop van lucifersdoosjes, van pennen, rondbrengen van brieven, cd-verkoop, enzovoort.

Hij heeft 30 jaar lang in Biesland donateurskaarten verkocht met mede bestuurslid L. Dinjens en later met tamboer Eddy Hogenboom.

In de loop der jaren kwam het elektronisch bankieren, maar het kasboek bleef hij trouw.

De fanfare

De fanfare had in het begin nog het uniform met de platte petten. Er waren toen vaak maar 15 muzikanten, waardoor uittrekken soms erg lastig was. Gerepeteerd werd bij Café Servais. Eens per maand was er op maandagavond bestuursvergadering.

Door allerlei acties konden in 1980 de nieuwe (en dus huidige) blauwe uniformen met Franse kepie aangeschaft worden. Het bestuur liep bij het uittrekken in slipjas en met hoge zijde mee en dus nog niet met de mooie kostuums van nu.

Als bestuurs- en erelid heeft hij de sterke groei van de fanfare mee mogelijk gemaakt.

Majorettes

Dat was in het begin ook een taak van Willy, maar geen dankbare. Regelmatig waren er misverstanden, kostuumwisselingen en wisselden diepte- en hoogtepunten elkaar af. Op een gegeven moment is de fanfare ook gestopt met deze activiteit.

De Maastrichter Staar

In 2014 is Willy 60 jaar zanger bij de Maastrichter Staar. Dat wil hij zeker vol maken, want dat is zijn tweede grote passie. Met de Staar heeft hij ontzettend veel meegemaakt en ook vele internationale optredens gehad. Vol verve vertelt hij bijvoorbeeld over de André Rieu concerten.

Filmen

Willy filmt graag. Hij is een tijd bij een filmclub geweest (die ook bij de fanfare opnamen gemaakt hebben). De nieuwe zaal ligt bijna bij hem in de achtertuin en tijdens de verbouwing heeft hij daarvan vele uren opnames gemaakt. Met behulp van Willy Nijs heeft hij de opnames van de verbouwing van de zaal tot een reportage van 2 DVD’s samen gesteld. Zijn nieuwe compacte filmcamera is een geschenk van zijn dochter.

Harmonie Ons Verlangen

Zijn kleinzoon is drummer bij de Koninklijke Harmonie Ons Verlangen te Beverst, zie http://www.harmonie-onsverlangen.be. Deze harmonie (110 leden!), bestaat uit een speciale bezetting van tamboers (in Schotse rok), doedelzakspelers en harmonieorkest. Deze harmonie is ook te gast geweest bij onze fanfare en wij hebben 1 jaar later een tegenconcert in Schoonbeek gegeven.

Hoogtepunt

Een van zijn hoogtepunten uit zijn fanfareleven was het speciale optreden van onze fanfare voor hun 50ste huwelijksdag, waarbij het nummer Looping gespeeld werd. En ondanks de vakantietijd was er een grote opkomst van de fanfare!

En nu

Willy is een actief erelid. Hij loopt vaak mee als het uittrekken, is erbij concerten, is op vergaderingen aanwezig, verzorgt de tuin van de zaal en houdt een oogje in het zeil. En hij loopt ook regelmatig zo even binnen. De fanfare betekent echt heel veel voor hem en als we met zoveel mensen uittrekken, dan ontroert hem dat.

Hij is in 1960 getrouwd, heeft drie kinderen en vier kleinkinderen. Hij woont al bijna 50 jaar in Biesland.

Verhalen en passie

Het is verbazingwekkend hoeveel Willy Nieste nog weet van het verleden. Met veel details, humor en kwinkslagen vertelt hij daar gepassioneerd over, een genot om mee te praten. Een waardig ere bestuurslid met een groot hart voor onze fanfare.