Instrument en partijen

Hebt u zelf een instrument, dan is dat natuurlijk heel fijn!

Mocht dat niet zo zijn, dan is het mogelijk om een muziekinstrument van de fanfare in bruikleen te krijgen; dat kost u niets. Dat gaat in onderling overleg tussen u en het bestuur, natuurlijk geadviseerd door de dirigent dan wel door de druminstructeur.

IMG_4034

Omdat instrumenten zeer kostbaar en ook kwetsbaar zijn, vragen wij u er voorzichtig mee om te gaan, alleen te gebruiken bij activiteiten van de fanfare en/of kapel en het instrument goed te onderhouden. U krijgt hiervoor een handleiding van ons. Eventuele reparaties dient u éérst met het bestuur af te stemmen.

NB: deze instrumenten zijn NIET door de fanfare verzekerd. Bij schade zal een beroep worden gedaan op uw eigen WA verzekering.

Een pupiter (koop een stevige, daar hebt u jaren plezier van. Verder is het handig als u beschikt over een klein leeslampje op batterijen, dat u op uw instrument of pepiter kunt klemmen. Bij saxofoons krijgt u 10 rietjes per jaar, hebt u er meer nodig dan moet u die zelf aanschaffen.

Eventuele draagriemen zijn voor eigen rekening. Een standaard voor uw instrument is aan te bevelen: het is stabieler en beschermt beter.

U krijgt een blauwe klapper met alle partijen en een marsenboekje met alle marsen. Dit zijn officieel aangekochte dan wel geschonken partijen, die niet vermenigvuldigd en gebruikt mogen worden buiten de fanfare om.