Opleiding Blaasmuzikant

IMG_2006Voor (aankomende) leden van onze fanfare zijn er ruim voldoende opleidingen te volgen. Als u wilt kun u daarin jaren vooruit gaan, maar dat hoeft natuurlijk niet.

Het ligt er in de allereerste plaats aan welk niveau u zelf wilt halen. Vanaf circa 8 jaar tot heel wat ouder, iedereen kan het leren of bijleren. En hoe meer u kunt, des te meer plezier u heeft!

Muziekopleiding

De opleiding kan plaatsvinden via het regulier onderwijs aan de muziekschool. Dit is examengericht werken in kleine groepjes, voor de oplopende graden A tot en met D, van de zogenaamde HaFaBra examens.

Horen-Lezen-En-Spelen-Trompet-Deel-1Horen-lezen-spelen deel 2

In principe is op elk niveau in te stappen, mits men de voorgaande certificaten bezit. Naast uiteraard veel praktijk wordt er ook een behoorlijke dosis muziek theorie gegeven. Zo’n graad behalen duurt gemiddeld twee schooljaren. Vanaf graad B heeft een behoorlijk niveau om met ons mee te kunnen spelen.

Opleiding via onze eigen docenten

Veel van onze (aankomende) leden kiezen voor een opleiding buiten de muziekschool om, namelijk door een van onze eigen ervaren docenten van de fanfare. Deze opleiding is doorgaans niet examengericht, kan helemaal op eigen tempo toegesneden worden, is bijna altijd individueel en is ook goedkoper. Het is meer praktijk gericht, maar qua niveau en techniek gelijk aan dat van de muziekschool, alleen met veel minder theorie.

Er zijn drie soorten instrument gerichte opleidingen:

1) voor niet geoefenden het aanleren van een goede basistechniek voor je instrument, ritmes lezen/oefenen en toontreffen, grotendeels conform de lijn van het regulier muziekonderwijs;

2) voor (aankomende) leden die al kunnen spelen, maar toch graag verder willen, wordt een op maat gesneden verdiepingsplan uitgezet;

3) en als alternatief traject door de opleiding voornamelijk toe te spitsen op de muziekstukken die we als fanfare spelen, aangevuld met wat extra oefeningen.

Docenten fanfare orkest

IMG_2000Voor de zogenaamde Koperen Blaasinstrumenten is onze dirigent Corné van der Meulen de docent. De lessen worden meestal gegeven in onze nieuwe zaal. Corné is een fijne en geduldige docent, altijd goedlachs, maar er bestaat maar een weg en dat is de goede!

 

Esther les

 

Voor de Riet blaasinstrumenten (sopraansax, ,altsax, tenorsax, en baritonsax) is Esther van Hoof is onze docente. Zij geeft les bij haar thuis (Scharn) en houdt de inhoudelijke lijn aan van de HaFaBra opleidingen. Zij is een toonbeeld van geduld, maar vraagt net als Corné wel wat van u.

 

Wat beide docenten absoluut uitdragen is het muzikale plezier. Het is fijn en ontspannend om muziek te spelen en te oefenen!

Instapniveau en speelklaar zijn

Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen leertempo, maar we hebben wel wat richttijden. Als u nog nooit gespeeld heeft en u heeft geen kennis van noten/ritmes, dan duurt het ca. 2 jaar voor u mee kunt spelen. Heeft u al speelervaring, bv bij een ‘zaate herremenie’, maar ontbreekt een echte basis, dan duurt het opleidingstraject circa 6 tot 12 maanden.

Voor het gemak kunt u aanhouden dat speelklaar betekent dat u de boekjes 1 en 2 van de lesmethode van Horen Lezen & Spelen beheerst.