Stichting Beheer Exploitatie Zaal

template expl stichting 001

De Stichting Beheer en Exploitatie Onroerend Goed Sint Servatius beheert en exploiteert het gebouw met fanfarezaal en andere ruimten, zonder winstdoelmerk. In het vijf koppige bestuur zijn steeds drie leden van onze fanfare opgenomen.

De Stichting streeft een gezonde exploitatie na van het gebouw en haar zalen, middels verhuur aan verenigingen, scholen en bedrijven. Daarnaast is zij belast met het goed beheren, onderhouden en up to date houden van gebouw, infrastuctuur en faciliteiten.

Via de zaal wordt ook een nauwe binding gezocht met de wijk Biesland.

Zie verder http://www.huurzaalservatius.nl/ en contact kunt u leggen via info@huurzaalservatius.nl